کتاب کار بسته نوروزی کاربرگ ارزشیابی کارآزمون فروشگاه مرآت . کتاب های دانش meraat

ادامه مطلب

کاربرگ فارسی نهم مرآت طرح درس عملیاتی شده معلم است که معلم به وسیله آن می تواند کلید واژه های اصلی را که کف آموزش می نامیم در کلاس به تدریس مباحثه و بازخوردگیری بگذارد. کاربرگ فارسی نهم مرآت uniketab.com

ادامه مطلب

با کاربرگ میتوان موقعیت های یادگیری جذاب و متنوع در کلاس درس ایجاد کرد. از کاربرگ نباید به عنوان تکلیف و ارزشیابیهای پایانی استفاده کرد. کاربرگ چیست meraat.ir

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها